ویلکاکسون :
داده ها برای یگ گروه 12 نفری از اعداد مورد بررسی است که در آزمایشگاه ازخواب محروم شده اند، سپس آزمون برای ادراکات شناختی انجام شده است.
تمرین کواریانس چند متغیره :
تاثیر دو نوع مداخله بر اضطراب و خلق و خو
تمرین همبستگی:
تمرین t مستقل :(اطلاعات سوال مطرح شده در اینجا کامل نیست و فقط باید آزمون t مستقل انجام بشه )
وابسته t :
عوامل مرتبط با روابط اجتماعی بین بیماری مزمن و افسردگی را بررسی کنید.
تجزیه واریانس یک راهه مستقل :
تعداد ساعاتی که افراد جوان بازی های رایانه ای انجام می دهند با توجه به جنسیت و ملیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *