سفارش spss موسسه تحلیل آماری آوا ، خدمات سفارش SPSS و انجام سفارشات تحلیل آماری داده ها با اس پی اس اس را ارائه میدهد. تحلیل انواع پارامتر ها ، پارامتریک، ناپارامتریک توسط این موسسه صورت می پذیرد. انواع رگرسیون ها مثل خطی، غیر خطی، لجستیک، لگاریتمی در تحلیل آماری داده های شما بررسی و تحلیل خواهد شد. SPSS در واقع نرم افزاری بسیار قوی برای تحلیل های آماری هست و تقریبا همه نیاز ها در این زمینه رو رفع می کند. جهت سفارش تحلیل آماری با SPSS کلیک کنید.

ما انواع آزمون های اعتبار سنجی زیر را برای شما مشتریان گرامی ارائه می دهیم. همچنین تمامی خدمات جانبی مانند تایپ فوری  داده های آماری شما را نیز انجام خواهیم داد.

سفارش SPSS – آزمون تی  T-test

آزمون تی یا تی استودنت یك آزمون فرضیه‌ی آماری است كه در آن اگر فرضیه‌ی صفر درست باشد، آماره‌ی آزمونی دارای توزیع تی خواهدبود. بنابراین، اگر فرضیه‌ی صفر رد شود، این بدین معنی است كه آماره‌ی آزمونی دارای توزیع تی نمی‌باشد و تفاوت معنی‌دار در این زمینه وجود دارد. پس، اگر پژوهش‌گر بخواهد این مسأله را آزمون نماید که آیا میانگین یك جمعیت، دارای توزیع بهنجار (نرمال) مقدار مشخص شده در فرضیه‌ی صفر هست یا نه، و یا این‌که آیا میانگین‌های دو جمعیت دارای توزیع بهنجار با هم برابر هستند یا باهم فرق دارند، از این آماره استفاده می‌كند.
آزمون تی یكی از روش‌های آماری پارامتری است كه به منظور بررسی معنی‌دار بودن آماری تفاوت بین دو گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس، برای انجام آزمون تی می‌بایست پارامترهای حاكم بر آزمون‌های پارامتری برقرار باشد.

سفارش SPSS – آزمون #تی با نمونه های جفتی – SPSS Paired test ـ sample

یک آزمون پارامتری است که به تفاوت بین یک گروه در دو اجرا و یا دو گروه‌ همتا در خصوص یک اجرا می پردازد. آزمون تی وابسته یا آزمون تی با نمونه های جفتی که گاهی به آن تی برای نمونه های همبسته نیز گفته می شود. زمانی به کار گرفته می شود که یا ما یک گروه داریم که بیش از یک بار آزمون شده است. نظیر نمره های پیش و پس آزمون دانشجویان و یا نمونه های همتا و جفت شده ای داریم که طی آن دو گروه در خصوص یک متغیر خاص همتا می شوند. در این حالت، یا ما روی یک گروه 2 آزمون انجام می دهیم و یا روی 2 گروه‌ همتا 1 آزمون انجام می دهیم و بعد دو نتیجه را با آزمون تی وابسته با هم مقایسه می کنیم تا ببینیم آیا بین این دو تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه.

سفارش SPSS –  آزمون #تی_تک نمونه ای – One ـ sample t ـ test

یک آزمون پارامتری است که برای مقایسه داده های مربوط به یک توزیع حاصل از نمونه با توزیع جامعه که یک توزیع بهنجار (نرمال) است و یا یک توزیع انتظاری که توزیع مرجع است به کار می رود. برای انجام این آزمون به تنها شرایط آزمون های پارامتری به‌ویژه پیوسته بودن داده ها می بایست برقرار باشد، بلکه می بایست نمره ی هنجاری جهت مقایسه نیز وجود داشته باشد.

سفارش SPSS –  آزمون #تی_مستقل – Independent t ـ test

آزمونی است که از آن زمانی استفاده می شود که بخواهیم میانگین های دو گروه مستقل از هم را که یا به‌صورت جداگانه‌ای سازمان یافته اند. مانند زنان و مردان و یا به‌صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شده اند. مانند گروه آزمایشی و گواه، با هم مقایسه نماییم تا ببینیم که آیا بین دو گروه مورد نظر تفاوت معنی داری وجود دارد یا نه.

سفارش SPSS – آزمون #تی_وابسته – Dependent t ـ test

آزمونی است که زمانی به کار گرفته می شود که یا ما یک گروه داریم که بیش از یک بار آزمون شده است. نظیر نمره های پیش و پس آزمون دانشجویان و یا نمونه های همتا و جفت شده ای داریم که طی آن دو گروه در خصوص یک متغیر خاص همتا می شوند. در این حالت، یا ما روی یک گروه 2 آزمون انجام می دهیم و یا روی 2 گروه‌همتا 1 آزمون انجام می دهیم و بعد دو نتیجه را با آزمون تی وابسته با هم مقایسه می کنیم تا ببینیم آیا بین این دو تفاوت معنی دار وجود دارد یا نه.

سفارش SPSS – آزمون #جورکردن Match test

آزمون جورکردن آزمونی است که طی آن دو فهرست جداگانه از اصطلاح ها، عبارت ها، یا جمله ها به آزمودنی ها داده می شود و از آن‌ها خواسته می شود که جفت های گوناگون را با هم‌دیگر جور کنند. این جور کردن ممکن است براساس کارکرد، معنی، شکل، و نظایر این‌ها باشد. برای نمونه، آزمودنی ها ممکن است واژه ها را با مترادف ها، سردارها را با جنگ ها، کشورها را با حکومت ها، صفت ها را با صفت ها جور نمایند.

سفارش SPSS – آزمون #چندگزینه ای -Multiple ـ choice test

در این آزمون بر اساس یک متن یا یادگیریهای پیشین پاسخ درست از میان تعدادی گزینه انتخاب می شود . وقتی صحبت از آزمون به عمل می آید معمولا ذهن شنوندگان فورا متوجه این آزمون میگردد . این آزمون کاربرد وسیعی در آزمونهای ورودی دانشگاهها و شغلی دارد.

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا کلیک کنید

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.

10 پاسخ

 1. بطور خلاصه عالی هستش چون یک برنامه یا نرم افزار ویندوز است که اطلاعات مختلف (مثلا اطلاعات یک پرسشنامه) را دریافت می کند، تحلیل می کند و جدول و نمودار برای آنها تهیه می کند.

 2. اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی بود با تشکر از گروه خوبتان.
  انواع آزمون t شامل مستقل و وابسته و تک نمونه ای بسیار کاربردی هستند و در تمام مطالعات و پژوهش های آماری از جمله نمودار ها و فضای نمونه کاربرد دارند.

  1. کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناس توانبخشی و پیشگیری احتماعی در سازمان بهزیستی به مدت دو سال دارای مدرک معتبر spss پیشرفته از انجمن جامعه شناسی ایران تحلیل آماری در علوم رفتاری، کار با نرم افزار لیزرل،مسلط به وورد و اکسل و پاورپوینت،مسلط به روش های تحقیق کمی و کیفی، سفارش پروژه spss

 3. با استفاده از spss در مدیریت، علم پزشکی، کشاورزی، روانشناسی و رشته های مختلف دیگر میتوان طبق اطلاعات و داده های مورد نظر و جمع اوری شده ازمون های مختلف مثل t استیودنت، تی مستقل، تی تک نمونه ای را انجام داد. با استفاده از ازمون های اعتبار سنجی به تحلیل داده ها و اطلاعات میپردازیم و این تحلیل ها را در اختیار مشتریان گرامی قرار میدهیم.

 4. سلام
  Spssدر کل برنامه ای کاربردی هستش و اینکه افراد خیلی استفاده ها میتوانند ازش بکنند.
  هم میتوان گروه بندی را بطور مستقل و هم بصورت غیر مستقل و هم بصورت تکی و جفتی استفاده کرد و تفاوت ها رو مشخص کرد.و… بنابراین به چند چیز محدود نمی شود .
  و همچنین اشتغال زایی خوبی را به عمل آورده.
  ممنون از اینکه وقت گذاشتین مظر من رو خوندین ?

 5. سلام
  Spssدر کل برنامه ای کاربردی هستش و اینکه افراد خیلی استفاده ها میتوانند ازش بکنند.
  هم میتوان گروه بندی را بطور مستقل و هم بصورت غیر مستقل و هم بصورت تکی و جفتی استفاده کرد و تفاوت ها رو مشخص کرد.و… بنابراین به چند چیز محدود نمی شود .
  و همچنین اشتغال زایی خوبی را به عمل آورده.
  ممنون از اینکه وقت گذاشتین نظر من رو خوندین ?

 6. بیشترین و مهم ترین کاربرد های نرم افزار اس پی اس اس چیست ؟
  ساختن داده های پیوسته و تصادفی
  محاسبه کردن انواع مختلف آمارهای توصیفی
  نشان دادن مدل‌های گوناگون از آزمون ها با مقایسه کردن میانگین بین دو یا چندین جامعه مستقل و وابسته
  پردازش کردن انواع رگرسیون ها
  تهیه کردن خلاصه های آماری مانند جدول­ها، آمارها، گراف ها
  ارائه دادن کاملا دقیق تابع علامت ، لگاریتم ، توابع مثلثاتی و قدر مطلق که جزء توابع ریاضی هستند .
  ایجاد کردن فراوانی تجمعی، درصد فراوانی و جداول فراوانی
  توزیع های آماری مانند توزیع های گسسته و پیوسته را شامل می‌شود.
  تهیه کردن انواع مختلف طرح های آماری.
  انجام دادن آنالیزهای کوواریانس، آنالیز واریانس یک طرفه، دو طرفه و چند طرفه
  به کار گرفتن تکنیک های تجزیه و تحلیلی سری های زمانی
  ساختن داده های پیوسته و تصادفی
  تحلیل اطلاعات پرسشنامه همراه با ارائه جدول ها و نمودار ها

 7. به دلیل کارامد بودن محصول و خدمات ذکر شده به نظر من نمودار بندی متن به ترتیب ماهیت کارایی و زمینه های فعالیت میتواند در یک نگاه اجمالی اطلاعات بسیار ارزشمندی را به مخاطب انتقال دهد .

 8. نرم افزار SPSS یک ابزار تحلیل آماری ست که به وسیله آن می‌توان داده‌های جمع آوری شده به وسیله پژوهشگر را در قالب نمودارهای مختلف و شاخص‌های آماری نشان داد. این نرم افزار قدرتمند می‌تواند هر گونه تحلیل آماری را بر روی داده‌های پایان نامه انجام دهد و نتایج آن را به شکل تصویری به نمایش گذارد. انجام SPSS به معنی اجرا کردن تحلیل‌های آماری مختلف روی داده‌های خام پژوهش می‌باشد. انجام SPSS می‌تواند منجر به شکل گیری با کیفیت داده‌های اولیه پژوهش شما شود.

 9. به نطر من این گونه نرم افزار تحلیل آماری کاملا کارآمد می باشد ، نمودار بندی انجام شده در یک نگاه به فرد امکان این را می دهد که اطلاعات را بررسی کند
  برنامه ای کاربردی است و خیلیا میتونن ازش استفاده کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *