6 پاسخ

 1. یکی از مهم ترین مسائل در توصیف داده ها استفاده از این ابزار است زیرا نمیتوان همه ی اطلاعات را به صورت تم به تک در متن بیان کرد بلکه باید از وسیله استفاده کرد که همه ی امار را به صورت خلاصه و با همه ی جزییات به خواننده انتقال دهد .در واقع یک نمایه کلی از همه ی اطلاعات باشد

 2. یکی از مهمترین ابزار برای توصیف داده ها استفاده از نمودار ها ، جدول ها و… است . همه ی اطلاعات را نمیتوان به صورت جداگانه و با جزئیات بیان کرد، پس بهتر است که از وسایلی برای خلاصه سازی اطلاعات استفاده کرد تا بتواند مفهوم کلی اطلاعات را به خواننده انتقال دهد.

 3. نمودارها و نرم افزار هایی مانند SPPS برای بیان و تحلیل داده های آماری بسیار مفید و کاربردی هستن زیرا همه جزئیات اطلاعات و داده های بدست آمده از پژوهش ها را نمی توان در قالب متن بیان کرد .

 4. نمودارها و جداول راه آسان و کابردی برای نشان دادن و مقایسه داده‌های مخالف در بازده زمانی مختلف است. خواننده متن بدون نیاز به خواندن اطلاعات، سریعا می‌تواند به نتایج نمودار دسترسی داشته باشد.

 5. هر زمان که داده ها جمع آوری ، سازماندهی و ارائه شوند ، آمار توصیفی در زمینه های علمی که با عناصر و مقادیر زیادی سروکار دارند و همچنین در بسیاری از فعالیت های بشری: اقتصادی ، سیاسی ، بهداشت ، ورزش و غیره ضروری است.
  آمار توصیفی می تواند به شکل:
  – اطلاعات جمع آوری شده به صورت داده و نمودار سازماندهی . از جمله نمودارهای هیستوگرام ، چند ضلعی های فرکانسی ، نمودارهای شکل پای.
  – توزیع داده ها در محدوده فرکانس برای تسهیل کار با آنها. به عنوان مثال محاسبات برای یافتن نماینده ترین مقادیر داده ها ، از طریق اندازه گیری تمایل مرکزی ، و همچنین تجزیه و تحلیل پراکندگی آنها.
  – شکل توزیع ها ، تقارن آنها ، به عنوان مثال اگر در مرکز یا کج باشند ، و اگر نوک تیز یا صاف باشند ، تقسیم بندی شوند.

 6. به مجموعه روش‌هایی که برای سازماندهی و خلاصه کردن و توصیف اطلاعات به کار می‌رود ، آمار توصیفی گفته میشود که Descriptive statistics نامیده می‌شود.در محاسبات آماری لازم است که ویژگیها و موقعیت کلی داده‌ها تعیین شود. برای این منظور شاخصهای مرکزی محاسبه می‌شوند. شاخصهای مرکزی در سه نوع نما (Mode) ، میانه (Median) و میانگین (Mean) هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارا می‌باشند. شاخصهای پراکندگی برخلاف شاخصهای مرکزی هستند. آنها میزان پراکندگی یا تغییراتی را که در بین داده‌های یک توزیع (نتایج تحقیق) وجود دارد، نشان می‌دهند. دامنه تغییرات ، انحراف چارکی (Quartile Deviation) ، واریانس (Variance) و انحراف استاندارد (Standard Deviation) شاخصهایی هستند که به همین منظور در تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  روشهای آمار توصیفی:
  تشکیل جدول توزیع فراوانی
  توزیع فراوانی عبارت است از سازمان دادن داده‌ها یا مشاهدات به صورت طبقات همراه با فراوانی هر طبقه. برای تشکیل یک جدول توزیع فراوانی باید دامنه تغییرات ، تعداد طبقات و حجم طبقات توسط فرمولهای مربوطه محاسبه شده و سپس اقدام به نوشتن جدول توزیع در دو ستون X (ستون طبقات) و F (فراوانی طبقات) شود.
  ترسیم نمودار
  نواع مختلفی از نمودار وجود دارد که از جمله می‌توان به نمودار هیستوگرام ، نمودار ستونی ، نمودار چند ضلعی تراکمی ‌، نمودار دایره‌ای ، نمودار سریهای زمانی و … اشاره کرد.
  محاسبه همبستگی
  تحقیقاتی وجود دارد که پژوهشگر می‌خواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور از روشهای همبستگی (Correlation) استفاده می‌کند.
  رگراسیون و پیش بینی
  رگراسیون (Regression) روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *