3 پاسخ

 1. فرض صفر به معنای قرار دادن یک متغیر به عنوان خالی و تهی و یا همان صفر می باشد ، این کار باعث می شود برای محاثبات های پیچیده و معادلات چند مجهول هنگامی که نیاز به فرض قرار دادن و حالت های مختلف یک محاسبه و مجهول را نیاز داریم از آن استفاده کنیم و در حالت های مختلف بررسی کنیم
  به طور اگر متغیر x برابر صفر باشد آنگاه پاسخ های این معادله در مجموعه اعداد y و اگر مجهول x یک متغیر غیر از صفر باشد پاسخ آن مجموعه اعداد z میباشد
  با این روش می توانیم قسمت زیادی از معادله و محاسبات را خلاصه نویسی و یا حذف کرده و زود تر به پاسخ برسیم
  این روش نیز در زبان های برنامه نوسی و شروط اولیه موجود می باشد که اگر مجهول ما برابر صفر باشد طبق دستوری خاص و در غیر این صورت عملیات دیگری را انجام دهد.

 2. با توجه با اینکه هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم نمی توانم اظهار نظر کنم. اما در سطر اول یک غلط املایی وجود دارد.

 3. متن از منظر نگارشی و املایی، دارای ایراداتی‌ست که بنده بدین شکل، اصلاح میکنم:
  فرض صفر، به معنای قرار دادن یک متغیر به عنوان خالی و تهی و یا همان صفر می باشد؛ این امر باعث می شود برای محاسبات پیچیده و معادلات چند مجهولی، هنگامی که به فرض قرار دادن و حالت های مختلف یک محاسبه و مجهول را نیاز داریم، از آن استفاده کرده و در حالت های مختلف بررسی کنیم.
  به طور مثال اگر متغیر x برابر صفر باشد، آنگاه پاسخ های این معادله در مجموعه اعداد y و اگر مجهول x یک متغیر غیر از صفر باشد، پاسخ آن مجموعه اعداد z می‌باشد.
  با استفاده از این روش، می توانیم قسمت زیادی از معادله و محاسبات را خلاصه نویسی و یا حذف کرده و زودتر به پاسخ برسیم.
  این روش در زبان های برنامه نوسی و شروط اولیه نیز موجود می باشد که اگر مجهول ما برابر صفر باشد، طبق دستوری خاص عمل کرده و در غیر این صورت عملیات دیگری را انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *